داده موبایل را خاموش کرده و مجدداً به وای-فای متصل شوید